Upward Bound Pwogram

È sé ké ou vlé devan jwèt lan nan genyen yon kolèj dégré?

È sé ké ou vlé akonpli tout sa ké ou vlé akonpli?

È sé ké ou vlé ouvwi orizon ou nan monté pwen ou nan egzamen matématik, anglè, étid sosyal ak sians?

Si ou vlé fè byen nan pwogram matématik, lang, étid sosyal ak sians?

Upward Bound louvri pót li pou li édé ou nan Florida Intènasyonal Inivèsité.
Upward Bound Program
University P
ark,
GC 225
Miami, Florida 33199
Phone: (305) 348-1742
Fax: (305) 348-1743